Māori at Otago
Māori ki Otāgo

Tauira Māori
Mana Whenua
Māori Ki Otago
Rangahau Māori
Te Ao Māori

Nau mai, haere mai, tauti mai!

Haere tou te mihi atu ki a koe, otirā, ki a koutou katoa kua tae mai ki tēnei wāhaka o te ipuraki kimi kōrero ai mō kā mahi e haria ana e Te Whare Wānanga o Otāgo. Nō reira, nau mai, haere mai, tauti mai. Kia kaha mai ki te kimi i kā whakamārama mō kā akoraka e hiahiatia ana e koe. Ko tō mātou manako kai tō mātou nei Whare Wānanga kā akoraka e hākai ana ki tāhau e hiahia ai. Hai.

E kā mana, e kā reo, e kā mauka whakahī, e kā awaawa, e kā pātaka o kā taoka tuku iho, tēnā koutou. Nei te reo rāhiri o Tahu Potiki e karaka atu ana ki a koutou katoa.

Firstly, as Director of Māori Development at Te Whare Wānanga o Otāgo, I want to thank you for visiting this site, Māori ki Otāgo. Te Whare Wānanga o Otāgo wants to continue contributing to iwi aspirations and Māori development, as exemplified in the Māori Strategic Framework 2020 and Action plan.  For more than a century, this University has valued its strong links with Māoridom. Read more »


Maori at Otago
MĀori ki Otago
Māori at Otago »

Maori at Otago
Te Ao MĀori
Reo - Tikanga - Treaty »

Maori at Otago
Rangahau MĀori
Māori Research »

Maori at Otago
Tauira MĀori
Coming to Otago? »

Maori at Otago
Mana whenua
Local Tribal Authority »